godło

Sąd Rejonowy w Wołowie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

zamknij ×

Uprzejmie informujemy, że w okresie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem SARS-COV-2 modyfikuje się zakres urzędowania Sądu poprzez wprowadzenie organizacji rozpraw i posiedzeń jawnych z ograniczoną ilością osób wzywanych na rozprawy oraz uczestniczących w rozprawie, przy równoczesnym wyłączeniu z użytkowania części sal rozpraw. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzeń Prezesa Sądu Rejonowego w Wołowie w sprawie czasowej zmiany organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Wołowie.

Jednocześnie informujemy, że w sekretariatach wydziałów nie odbywa się bezpośrednia obsługa interesantów. Wszelkie czynności realizowane są przez Biuro Podawcze, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zaleca się wysyłanie korespondencji drogą elektroniczną za pośrednictwem adresów e-mail, e-PUAP oraz za pośrednictwem operatora pocztowego.

Do budynków sądowych nie będą wpuszczane osoby inne niż wzywane do udziału w posiedzeniu lub rozprawie lub też wykazujące niezbędną potrzebę uzyskania lub złożenia dokumentu. Ograniczenie to dotyczy przede wszystkim osób chcących brać udział w jawnych posiedzeniach sądowych w charakterze publiczności. Nie dotyczy natomiast adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, komorników, notariuszy, aplikantów.

Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Wołowie
czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 13:00
ul. Mikołaja Reja 11 pok. 2 (parter)
tel. 71 7566 149
fax 71 7566 137
e-mail: biuro.podawcze@wolow.sr.gov.pl

W okresie stanu epidemii Biuro Podawcze przyjmuje pisma adresowane do wszystkich sądów okręgu wrocławskiego.


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player