godło

Sąd Rejonowy w Wołowie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home Informacje Instytucje

Ważne instytucje

Sądy i trybunały

Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.trybunal.gov.pl/

Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.sn.pl

Naczelny Sąd Administracyjny
http://www.nsa.gov.pl

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
http://www.ms.gov.pl/bip/index.php?idkat=120

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
http://www.wsa.wroc.pl

Krajowa Rada Sądownictwa
http://www.krs.pl

Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie
http://www.ies.krakow.pl/p_index.htm

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia
http://www.iustitia.pl

Instytucje wymiaru sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości
http://www.ms.gov.pl/index.php

Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu
http://www.wroclaw.pa.gov.pl

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
http://www.prokuratura.wroclaw.pl

Strona Adwokatury Polskiej
http://www.adwokatura.pl

Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu
http://www.ora.wroc.pl

Krajowa Izba Radców Prawnych
http://www.radca.prawny.lex.pl/kirp.xml

Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu
http://www.oirp.wroclaw.pl/

Notariat Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.krn.org.pl/index.htm

Izba Notarialna we Wrocławiu
http://www.inw.wroc.pl

Serwis Komorników Sądowych
http://www.komornik.pl/

Izba Komornicza we Wrocławiu
http://www.izba.wroclawska.komornik.pl/

Inne

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
http://www.ukie.gov.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich
http://www.brpo.gov.pl

Instytut Pamięci Narodowej
http://www.ipn.gov.pl

Rzecznik Interesu Publicznego
http://www.rzecznikip.gov.pl

Departament CORS i Informatyzacji Resortu Ministerstwa Sprawiedliwości
http://www.cors.gov.pl/

Państwowa Inspekcja Pracy
http://www.pip.gov.pl

Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
http://strona.udskior.gov.pl

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej
Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
http://www.forensic.am.wroc.pl

Proces legislacyjny

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.sejm.gov.pl

Senat Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.senat.gov.pl

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.prezydent.pl

Internetowy System Aktów Prawnych
http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html

Serwisy prawnicze

Lex - Polski Serwer Prawa
http://www.prawo.lex.pl

LexisNexis
http://www.lexisnexis.pl

C.H. Beck
http://www.beck.pl

Infor
http://www.infor.pl

Hoga
http://prawo.hoga.pl

Dom Wydawniczy ABC
http://www.abc.com.pl

Europejskie serwisy prawa

http://europa.eu.int/geninfo/info-en.htm

http://europa.eu.int/geninfo/info/guide/dbsubject/index_en.htm

http://europa.eu.int/geninfo/info/guide/dbatoz/index_en.htm

EUROVOC Thesaurus
http://europa.eu.int/celex/eurovoc/cgi/sga_doc?eurovoc_dif!SERVEUR/menu!prod!MENU&langue=EN

Europa Glossary
http://europa.eu.int/scadplus/glossary/index_en.htm

Publiczny rejestr dokumentów Parlamentu Europejskiego
http://www4.europarl.eu.int/registre/recherche/RechercheSimplifiee.cfm?langue=PL

Dokumenty Komisji Europejskiej
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/regdoc/registre.cfm?CL=pl&testjs=1

Wyszukiwarka orzeczeń TS
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en

Orzeczenia sądowe wg sygnatur
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm

Baza danych o procedurach międzyinstytucjonalnych
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=pl

Archiwalne dokumenty Wspólnot
http://europa.eu.int/historical_archives/intro_en.htm

Wyszukiwarka znaków towarowych
http://oami.eu.int/en/database/ctm-online.htm

Wyszukiwarka oznaczeń geograficznych)
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/prodb_en.htm

Numery podatników VAT
http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/en/vieshome.htm

Słownik terminologii wspólnotowej
http://tis.consilium.eu.int/utfwebtis/frames/introfsEN.htm

Wielojęzykowy bank terminów Komisji Europejskiej
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller
http://europa.eu.int/comm/translation/euro/euenfram.htm

CELEX
http://europa.eu.int/celex/htm/celex_en.htm

Przepisy prawa wspólnotowego-baza danych EUR-Lex i wcześniejsza baza Celex z dokumentami sprzed 2005
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/RECH_menu.do?ihmlang=pl

Organizacje międzynarodowe

Organizacja Narodów Zjednoczonych
http://www.un.org/

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
http://www.icj-cij.org/

Rada Europy
http://www.coe.fr/

Dyrekcja Generalna ds. Praw Człowieka
http://www.humanrights.coe.int/Intro/eng/GENERAL/welc2dir.htm

Europejski Trybunał Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int/

Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących Polski
http://www.ms.gov.pl/re/re_wyroki.shtml

Unia Europejska
http://europa.eu.int/

Dyrekcja Generalna - Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne
http://europa.eu.int/comm/justice_home/index_en.htm

Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej
http://www.euro-ombudsman.eu.int/

Europejski Trybunał Sprawiedliwości
http://europa.eu.int/cj/index.htm

Komisja Europejska
http://europa.eu.int/comm/index_en.htm

Komitet Regionów
http://www.cor.eu.int

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczyny
http://www.esc.eu.int/index.htm

Parlament Europejski
http://www.europarl.eu.int/default.htm

Rada Unii Europrjskiej
http://ue.eu.int

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
http://curia.eu.int

Eurostat
http://epp.eurostat.cec.eu.int

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player